Szukaj
  • Agata Listwan Official

STRUKTURA LEKCJI W BALECIE

Technika tańca klasycznego to jedna z najbardziej usystematyzowanych dziedzin tańca, ze ściśle określona metodyką. Trening ma charakterystyczną i określoną strukturę, niezmienną na całym świecie. Oczywiście kompozycja lekcji, dostosowywana jest do wieku i poziomu zaawansowania uczestników,ale bazuje na pewnym ugruntowanym schemacie. Dla wszystkich, którzy zadają sobie pytanie: „jak wyglądają zajęcia?”, odpowiedz poniżej.

Lekcja tańca klasycznego w swej strukturze składa się z dwóch kluczowych elementów: ćwiczeń przy drążku baletowym oraz z ćwiczeń na środku sali, do których, z kolei, należą: adagio, allegro i réverencé.

1.ĆWICZENIA PRZY DRĄŻKU.

Genialny wynalazek, w postaci drewnianych drążków, jest niezbędny w nauce tańca klasycznego. Trudne pozycje, pas, charakterystyczna postawa ciała, ćwiczenia na półpalcach, wymagają niebywałej równowagi, z początku nauki, bardzo trudnej do osiągnięcia. Drewniana poręcz jest niezbędną pomocą w pracy nad techniką i wykonaniem poszczególnych pas. W pierwszym etapie nauki jest dominującą częścią lekcji, która z czasem ulega skróceniu, na rzecz innych, jednakże stanowi stały element struktury lekcji, niezależnie od poziomy zaawansowania.

Istotą rozgrzewki przy drążku, jest przygotowanie ciała do tańca, podczas drugiej części zajęć, którą stanowi praca na środku sali. Ćwiczenia te wpływają na prawidłowe ułożenie ciała, rozwijają siłę i kierunki pracy nóg, równowagę, odpowiednią pracę stóp i umiejętność przenoszenia ciężaru ciała. Do podstawowych ćwiczeń przy drążku należą:

  • pliés;

  • battement tendu;

  • battement jeté;

  • rond de jambe par terré;

  • battement frappé;

  • battement fondus;

  • rond de jambe en l'air;

  • adagio;

  • grand battement jeté;

Elementy te, łączone są w odpowiednie kombinacje z innymi pas, w zależności od charakteru ćwiczenia i oczywiście wieku oraz poziomu zaawansowania tancerzy.

2. ĆWICZENIA NA ŚRODKU SALI.

Najważniejszym zadaniem tej części lekcji, jest rozwijanie taneczności i wyrazistości ruchu. Choć ćwiczenia przy drążku, koordynujące pracę nóg, rąk, głowy i korpusu od początku stają się zalążkiem tańca, to właśnie na środku sali przebiega ten najważniejszy proces. Elementy stosowane w tej części lekcji, bazują na ćwiczeniach przy drążku, z tym że brak wsparcia drążka, wzmaga ich trudność. Jest to również moment, w którym rozpoczyna się nauka pracy z przestrzenią. W skład tej części lekcji, najczęściej wchodzą:

-port de bras- kombinacje pracy rąk, głowy i korpusu. Stosowane od najmłodszych klas, są początkiem pracy nad tanecznością i wyrazem artystycznym.

-małe i duże adagio- w tłumaczeniu z języka włoskiego, ”adagio” oznacza „wolno”; rozbudowana kombinacja w późniejszym nauczaniu stanowiąca element choreografii, składa się zazwyczaj z tzw. dużych póz, arabesques, póz attitude, battement developpé;. Pomaga rozwijać równowagę w ruchu, pracować nad, tak ważnymi w balecie, liniami w ciele i wyrabiać wyraz artystyczny, swoisty dla każdego tancerza.

-battement tendu;

-grand battement jeté;

-allegro- z języka włoskiego oznacza „szybko”; część lekcji zawierająca głównie skoki,które z kolei dzielić się mogą na małe (petit allegro), średnie i duże (grand allegro).

3. RÉVERENCÉ.

Ostatnia i końcowa część lekcji, stanowiąca serię ukłonów, jest wyrazem szacunku i podziękowania w stosunku do pedagoga, akompaniatora, a w późniejszym etapie swojej scenicznej publiczności. Jest to swego rodzaju uczczenie baletowej tradycji okazującej elegancję i etykietę tańca, niezwykle ważną w tańcu klasycznym, który jawi się przede wszystkim dziedziną sztuki.

Nauka tańca klasycznego stanowi proces, nie prosty w swej strukturze i choć powyższa terminologia może przyprawić o zawrót głowy, regularne uczęszczanie na zajęcia dowodzi, że praktykując, z czasem wszystko staje się bardziej przejrzyste.

Każdy z Nas stawiał kiedyś pierwsze kroki, jeśli balet był Twoim marzeniem, spróbuj! Moi kursanci codzienne dowodzą, że nie jest za późno.

Jeśli mogę Ci w czymś pomóc, wyjaśnić, odpowiedzieć na nurtujące Cię pytanie, napisz . Służę pomocą!

242 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie